Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Intervju sa Jelenom Vesić, istoričarkom umetnosti, 20.9.2017.

jelena Autorka intervjua: Luna Đorđević Da li si ti bila na izložbi Pertej? Nisam. Perteja se sećam jedino kroz neku vrstu retrospekcije, kroz analize...