Pertej/Beyond/Preko 20 godina

Intervju sa Branimirom Stojanovićem, filozofom, 19.9.2017. (radna verzija)

Autorka intervjua: Luna Đorđević Načelna ideja je da krenemo od 90ih, mada bi bilo dobro kad bi mi pričao malo i o 80im, čega...

Intervju sa Dejanom Sretenovićem, istoričarem umetnosti i kustosom, 30.8.2017.

Autorka intervjua: Luna Đorđević Hade da počnemo od toga kako je došlo do organizovanja Perteja. Ne mogu tačno da se setim ko je...

Intervju sa Dunjom Blažević, istoričarkom umetnosti, 19.7.2017.

dunja Autorka intervjua: Luna Đorđević Kako je razmena u kulturnom i umetničkom smislu izgledala 70ih i 80ih godina između Srbije i Kosova? I moj...