DANAS – KULTURA: Videti sve, a ne razočarati se

DANAS – 10.05.2012.

Rubrika: Kultura
str 18.

Krležin „Izlet u Rusiju“ u CZKD-u premijerno na datum prvog dolaska velikog pisca u Beograd
Videti sve, a ne razo?arati se
M. Krtini?