Follow-up: Predavanje ”Arkzin: Vratile se devedesete”

27.05.2014. u okviru projekta Studije konteksta u Centru za kulturnu dekontaminaciju gostovao je Dejan Kršić. U 17h počeo je rad sa polaznicima programa u Beogradu, u formi razgovora, razmene i prezentacije, a u 19h Dejan Kršić je na primeru nedavne akcije “Vratile se devedesete” (2013.) govorio o mogućem čitanju isksutva Arkzina u savremenom kontekstu. 

 

Video i foto dokumentacija:

Arkzin1

Arkzin2

Arkzin3

Arkzin4

Arkzin5