JAVNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADA POLAZNIKA PROGRAMA ”STUDIJE KONTEKSTA – DIVERZITET DIVERZITETA” U BEOGRADU!

 

Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa partnerima Sent – Novi Pazar i Aktivni region – Subotica, Yurom Centar iz Niša pozivaju vas na javno predstavljanje rezultata rada polaznika programa „Studije konteksta – Diverzitet diverziteta“ u Beogradu

 

PONEDELJAK, 15. 09. 2014.

   19h

Gospođica Julija – isforisirani igrokaz

tužne slike iz života jedne žene /montažna atrakcija /striberg ruso vs fuko batler

Uloge igraju: Jelena Đulvezan i Mina Milošević

Režija:  Uroš Jovanović

Gospođica Julija važi za najvažnije delo naturalističke drame. Pokretu koji je svoj ideal nalazio u darvinističkim idealima borbe za pozicije u društvu koje su nalik onima koje vode životinje za svoj vlastiti opstanak, proklamoujući „prirodnu selekciju“ kao opravdani proces. U drami njega slikovito možemo videti kroz  Žanovu i Julijinu borbu da spasu vlastiti život. Strinberg je tvrdio kako je osnov za sadržaj ove drame našao u isinitoj priči o mladoj plemkinji koja je imala seksualni odnos sa slugom, iako ona nije počinila samoubistvo u životu, u drami jeste. Zašto? Zato što je Strinberg želo da ospori ženama pravo na slobodu. Zato danas igramo predstavu u kojoj Strinberga suočavamo sa samim sobom, razotkrivajući njegove mizogene ideje.

  20h 

Predstavljanje video rada i instalacije Marije Kauzlarić i najava performansa za novembar

 

 

UTORAK, 16.09.2014

  17h

Danilo Prnjat Prezentacija projekta Otvorena škola ekonomije

  18h

Olga Simić
Work in progress performansa “O slobodi nastave”*

*Naziv dat po nazivu govora Viktora Igoa u Ustavotvornoj skupštini iz januara 1850. godine

   19h

Grupa Zazor:

Skinite lica sa vaših maski (Mišel Fuko)   

Psihoanaliza – diskurs koji baziramo na Frojdovom „Uvodu u psihoanalizu”- počiva na dve osnovne ideje:  (1) nesvesno koje dominira nad svesnim i (2) seks kao osnovni izvor ljudske motivacije. Prva poenta može se dovesti u vezu sa dominacijom psihoanalize (u odnosu na druge škole psihoterapije) kao diskurs koji je preuzeo određeni nivo klasne moći u buržoaskom društvu, dok druga može biti stavljena u relaciju sa „perverzijom” i queer seksualnošću koja remeti normu. Ove dve instance biće ukrštene i preispitane unutar grupne psihoanalitičke situacije  koja uključuje queer osobe ( u ovom slučaju članove grupe 3a3or).  Protagonisti će govoriti o svojim intimnim problemima kao i o osnovnim postavkama psihoanalize i njenoj kritici  iz svog ličnog ugla, ali i pruzimajući identitete različitih teoretičara (Fuko, Delez, Poper… ) kao i samog osnivača,  Frojda.

Bilo ko iz publike može se uključiti u ovaj pseudo – psihoanalitički postdramski performans i preuzeti identitet koji želi. Budući da se grupa moderira metodom slobodnih asocijacija, ne postoji striktni scenario, svaki pojedinačni performans je jedinstven i nikada se ne ponavlja.

 

 

SREDA, 17.09.2014

  18h

Prezentacija: Biopolitike i rak dojke
koncept: Olja Nikolić Kia                                                          

Rad Biopolotike i rak dojke, sastoji se iz instalacije Eros i tanatos (Marko Matić, Đorđije Milić, Olja Nikolić Kia, Ljiljana Bojanić) instalacije fotografija Prazno mesto (Maruška Beader, Olja Nikolic Kia) i performansa-razgovora sa Maruškom Beader.

Ovaj rad propituje bolest kao unutrašnji prostor destrukcije i/ili rasta, suočavanje sa smrću i usamljenošću, sagledavanje sopstvenog života i mogućnost promene na nivou individue.

U društvenom smislu rad se bavi kritikom odnosa na polju seksualnosti kao paradigme ljudskih odnosa, a posebno bolešću i razmatranjenjem pitanja ko ima a ko ne, resurse da bude vidljiv u borbi za legalna prava na brzu dijagnozu, lečenje i palijativnu negu u nepravednom sistemu.

Žensko telo kao umetnički projekat i simbolički postavlja ova pitanja.

  19h

Anonimno, kolektivno i bez materijalnih dokaza – razgovor sa Iztokom Osojnikom o neformalnom kontrakulturnom pokretu u Ljubljani iz druge polovine sedamdesetih
Uredio: Nenad Vujić

Sa Iztokom Osojnikom pričamo o nastanku, društvenom kontekstu i praksama anonimnog kolektivističkog pokreta čiji je bio inicijator i aktivan učesnik a u okviru kojeg je u periodu od 1975. do 1980. implementiran niz intermedijalnih akcija, hepeninga i instalacija u kojima se često gubi jasna granica između rok koncerta, performans arta i pozorišne predstave. Utemeljen na principima dekonstrukcije i dis-identifikacije, pokret od početka ima snažan anti-institucionalni naboj; tvrdoglavo odbijajući bilo kakvu formalizaciju (sistematsko arhiviranje, čuvanje evidencije o aktivnostima, itd) i institucionalizaciju (izlaganje u prostoru i kontekstu umetnosti) njihovog rada pokušavaju da preduprede sopstvenu istorizaciju.

.

 

Tim projekta Studije konteksta u Beogradu:

Ana Isaković(Yurom Centar) –  koordinator projekta

Media editor: Ivica Đorđević

Gostujući predavači: Dejan Kršić, Nebojša Jovanović, Zoran Pantelić

 

Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“  otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva. Kursevi ove prve godine Studije konteksta su se istovremeno odvijali u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” imali su priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu

 

Tim projekta Studije konteskta:

 

Umetnički direktor: Borka Pavićević

Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

 

Tim projekta:

Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić, aleksandrasekulic@czkd.org

Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi  Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)

PR: Ljubica Savković

Media editor: Ivica Đorđević

Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

 

Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić,  Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik  (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu),  Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić.

 

 

Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation

logo1 eu-flag2       otvoreno drustvo logo                       beograd grb   Mott_logo_large