JAVNO PREDSTAVLJANJE REZULTATA RADA POLAZNIKA PROGRAMA ”STUDIJE KONTEKSTA – DIVERZITET DIVERZITETA” U NIŠU!

 

Yurom Centar iz Niša, Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa partnerima Sent – Novi Pazar i Aktivni region – Subotica, pozivaju vas na javno predstavljanje rezultata rada polaznika programa „Studije konteksta – Diverzitet diverziteta“ u Nišu

 

Subota, 13. 09. 2014.    16h
Sala MK  „12 Februar“,  Niš

Posle 5 meseci rada sa polaznicima, radionica, predavanja, produkcije, saradnje sa mentorima i timom Studija konteksta,  grupe polaznika radionica iz Niša, uz koordinaciju Yurom Centra, u saradnji sa Internet TV Romaworld televizijom i NGO Indigo, predstaviće rezultate svog rada i saradnje.

Nastupiće KUD ROMA  „ Alija Jašarević“  koju koordinira Dragan Osmanović  sa folklorom i pozorišnom predstavom „ Karte u jednom pravcu“ koja govori o migracijama i nepodnošljivom položaju Roma.

HIP-HOP  radionice održane u Nišu u okviru Studija konteksta predstaviće se radovima dve grupe polaznika koji su ih pohađali. Grupa koju kordinira Turkijan Redžepi, uz osmišljavanje predavanja i praktični rad sa umetnikom Kastrom Brijanijem, i saradnju sa  interenet TV „ROMA WORLD“, radila je na produkciji hip-hop muzike i raznim vidovima njene javne i online prezentacije. Hip-hop  grupa čiji je rad koordinirala Tamara Simonović i tim NVO INDIGO u Drustvenom centru producirala je zajedničku pesmu. Tokom radionica, polaznici su imali priliku da rade sa poznatim muzičarima (Predrag Radovančević – BG Fank, Muha Blackstazy, Vladimir Đorđević (Minilinija)) i da čuju o istoriji hip-hop pokreta (Greg de Cuir).

Javno predstavljanje rezultata rada u okviru programa Studije konteksta – Diverzitet diverziteta otvoreno je za sve, i biće prilika da se osmisli i predstavljanje rezultata rada polaznika iz Niša na zajedničkom Plenumu Studija konteksta u Beogradu u novembru 2014, gde će učestvovati polaznici iz svih gradova uključenih u projekat: Subotice, Beograda, Novog Pazara i Niša.

Tim projekta Studije konteksta u Nišu:

Osman Balić (Yurom Centar) –  koordinator projekta

Turkijan Redžepi – koordinator online aktivnosti, prezentacije i dokumentacije projekta, koordinator hip-hop radionice

Tamara Simonović (NVO Indigo) – koordinator hip-hop radionice

Saradnici u kulturnoj produkciji: Kastrat Brijani (Lord Kastro), Dragan Osmanović, Petar Todorović, Marko Anđelković (Naopak Ništarija), Ana Đorđević, Sadik Saitović.

 

Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“  otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva. Kursevi ove prve godine Studije konteksta su se istovremeno odvijali u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” imali su priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu

 

Tim projekta Studije konteskta:

Umetnički direktor: Borka Pavićević

Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.

Tim projekta:

Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić, aleksandrasekulic@czkd.org

Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi  Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)

PR: Ljubica Savković

Media editor: Ivica Đorđević

Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

 

Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić,  Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik  (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu),  Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić.

 

 

Projekat su podržali: Evropska Unija – Projekat “Podrška civilnom društvu” (EU -IPA), Sekretarijat za kulturu Uprava Grada Beograda, Fondacija za otvoreno društvo, Charles Mott Foundation

yurom  eu-flag2  logo1  otvoreno drustvo logo                                   Mott_logo_large