KNJIGA “STUDIJE KONTEKSTA: DIVERZITET DIVERZITETA”

Publikacija-SK

Izašla je knjiga “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta”!

Rezultati projekta “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta”, koji je realizovan 2014. godine u saradnji CZKD, časopisa Sent iz novog Pazara, Aktivnog regiona iz Subotice i Yurom Centra iz Niša.

Tekstovi učesnika, mentora, saradnika, pregled događaja, pesme, drame, performansi, fotografije, razgovori… Pregled višemesecnih kurseva, radionica, događaja u Beogradu, Subotici, Novom Pazaru i Nišu, do Plenuma Studija konteksta održanog u novembru 2014.

Učesnici programa mogu podići svoj primerak u CZKD, a uskoro ćemo u Subotici, Nišu i Novom Pazaru napraviti posebne događaje posvećene ovom rezimeu našeg projekta i zajedničkih rezultata.

PDF knjige možete preuzeti odavde:

Context Studies – Diversity of Diversity

Publikacija projekta Studije konteksta – Diverzitet diverziteta, koji je realizovan u saradnji organizacija: Centar za kulturnu dekontaminaciju (Beograd), Yurom Centra (Niš), Aktivni region (Subotica), časopisa Sent (Novi Pazar)

 

Tim projekta: Borka Pavićević, Aleksandra Sekulić, Enes Halilović, Osman Balić, Branislav Filipović, Ana Isaković, Turkijan Redžepi, Daniela Mamužić, Ana Patarčić, Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić, sa saradnicima: Vanja Subotić, Attila Sirbik, Kastrat Brijani, Srđan Veljović, Tamara Simonović i tim Indigo iz Niša

 

Tim CZKD: Slavica Vučetić, Ljubica Slavković, Dragan Škorić, Dejan Pantić, Ivica Đorđević

 

Savet Studija konteksta: Milena Dragićević Šešić,  Dejan Ilić, Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Atila Širbik  (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević,  Snežana Skoko,  Ružica Marjanović, Ana Vujanović, Vesna Milosavljević, Nikola Dedić, Ivana Aleksić.

 

Izdavač: Centar CZKD – Centar za kulturnu dekontaminaciju

Za izdavača: Borka Pavićević

Uredili: Saša Ćirić i Aleksandra Sekulić

Korišćene dokumentarne fotografije autora: Srđan Veljović, Turkijan Redžepi, Ana Isaković, Ivica Đorđević, Kreativna radionica vizuelnog pisanja (Subotica)

Prevod na engleski: Dušan Grlja

Dizajn: Metaklinika

Štampa: Altanova
Tiraž: 400
Beograd, 2014/2015

 

Projekat podržali: EU/IPA, Sekretarijat za kulturu Uprave grada Beograda, Charles Mott Foundation, Fondacija za otvoreno društvo, Terre Solidaire

Projekat finansira Evropska Unija kroz Instrument za predpristupnu pomoć. Sadržaj ovog štampanog materijala je isključiva odgovornost CZKD-a i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava stav Evropske unije. / This publication has been produced  with the assistance of the European  Union – IPA. The contents of this publication  are the sole responsibility of Center for Cultural Decontamination and can in no way be taken to refect the views of the European Union.

Mott_logo_large eu-flag2 otvoreno drustvo logo        beograd grb logo1