NOVI PROSTORI SOLIDARNOSTI, JEDNAKOSTI I SLOBODE

Javni događaj koji u saradnji sa CZKD organizuje Centar „Grad“ iz Tuzle u okviru projekta Nove politike solidarnosti, sadrži niz projekcija i tematskih javnih učionica kojima se stvaraju novi prostori solidarnosti, jednakosti i slobode!

Pozivamo sva udruženja, institucije, medije i pojedince koji djeluju u kulturi, umjetnosti i obrazovanju da nam se priduže u osvajanju kritičkog mišljenja i angažmana spajajući umjetnost, aktivizam i teoriju, a u zajedništvu i solidarnosti svih nas prema javnom dobru i politici jednakosti obzirom na kulturnu produkciju i proizvodnju znanja.

Ovaj skup je dio regionalnog projekta Nove politike solidarnosti kroz kulturnu produkciju i proizvodnju znanja koji se realizuje u saradnji Centra za istraživački, stvaralački i građanski angažman Grad (Tuzla), Centra za kulturnu dekontaminaciju CZKD (Beograd) i Centra za vizuelne umjetnosti Qendra MULTIMEDIA (Priština), a finansira ga Švajcarski program za kulturu (SCP) za Zapadni Balkan. Okosnica projekta je kolaborativni rad koji potiče nove oblike solidarnosti kroz protok znanja, kulturnu razmjenu i umjetničko stvaralaštvo između osoba iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova, te pravi prostor za spontane, inventivne i fleksibilne zone i zadruge u kulturnoj produkciji i proizvodnji znanja. Produkciju vode kooperative studenata, aktivista i umjetnika mlađih generacija, od kojih je jedna formirana i u Tuzli (Kooperativa Front slobode), te istraživačko-obrazovno-produkcioni timovi (REP timovi) u zemlji i inostranstvu. Naredni korak je podići na viši nivo saradnju sa srodnim centrima kritičke prakse u Bosni i Hercegovini (Banjaluka, Tuzla, Sarajevo, Mostar) u svrhu novog talasa i novih formi kolaborativne produkcije i kooperativnog rada kako bi se sve skupa aktivirao javni prostor za znanje i umjetničko stvaralaštvo koje kreira javno dobro za sve.

ATTACHMENTS: 

 Publikacija radne grupe Vic, rat i genocid (651.8 KiB)

 Radna sveska A čija sam ja? Ljubavna ili državna? (295.4 KiB)

 Najava Centra Grad iz Tuzle: Novi prostori solidarnosti, jednakosti i slobode u Beogradu! (159.6 KiB)

[nggallery id=12]