O NewPolis

New Polis je on-line CZKD platforma koja ima za cilj da pokrene kritički i analitički dijalog o gorućim temama svakodnevice, o solidarnosti i odgovornosti, javnom prostoru i javnom dobru, sekularnim vrednostima, odnosu crkve i države. Građanski aktivizam New Polis-a je inspirisan znanjem i voljom za razumevanjem složenih i kontroverznih pitanja savremenog sveta. New Polis je prijateljski prostor otvoren za sve građane koji imaju interes i volju da svoja istraživanja i znanja razmene kroz kritičku raspravu. New Polis je i prostor delovanja grupa za pritisak, svih onih koji zagovaraju nove inicijative, zakone i reforme u oblasti culture i umetnosti. New Polis sledi ideju Hane Arend i Bertolta Brehta (Hannah Arendt and Bertolt Brecht) da je … kritičko mišljenje preduslov svakog etičkog čina – critical thinking is a prerequisite to acting ethically….

Kontakt:

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Birčaninova 21, Beograd
Tel.: (+381 11) 361-0270, 361-0954
Fax: (+381 11) 2681-422
Email: info@czkd.org
Website: www.czkd.org