OTVORENA ŠKOLA EKONOMIJE

Poziv za učešće u projektu
“OTVORENA ŠKOLA EKONOMIJE”, participativni projekat
Centar za kulturnu dekontaminaciju, Beograd

capitalism isn't working

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave za učešće u projektu “Otvorena škola ekonomije”, koji se organizuje u sklopu Studija konteksta, Centra za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Poziv se odnosi na formiranje radne grupe projekta koji podrzumeva istraživački i praktični rad na afirmaciji alternativnih ekonomskih modela koji izlaze iz okvira neoliberalnog ekonomskog sistema. Polje interesovanja je istraživanje ekonomskih teorija koje nude potencijalnu mogućnosti za razvoj i uspostavljanje ekonomske razmene koja ne funkcioniše po principima profita pojedinačnih subjekata (kao sto je to slučaj u neoliberalnoj kapitalističkoj teoriji) već je vođena interesom zajednice kao celine.

Cilj projekta jeste da ponudi teorijsku i praktičnu alternativu čuvenoj Tačerovskoj tezi da “nema alternative” (neoliberalnom) kapitalizmu koja kao takva postaje sve dominantnija i u srpskoj, kako praktičnoj, tako i naučno-ideološkoj sferi. Hegemonija jednog ekonomskog diskursa stvorila je određeno ideološko, mentalno i fizičko zapušenje kroz direktno sprečavanje mogućnosti mišljenja drugačijih modela međuljudske razmene uopšteno. S tim u vezi, ovaj projekat ima za cilj da interveniše u prakticno polje domaće ekonomije i da konkretnim radom na terenu pokuša da destabilizuje postojeće ili direktno uspostavi neke nove modele razmene “izvan” dominantnog sistema. U tom smislu, ovaj projekat se vodi idejom da još uvek postoji veliki prostor ekonomske realnosti koji nije struktuiran po zakonima tržista i prostor koji egzistira potpuno izvan tih i njima ideološki sličnih principa dominantnog aparata, te je stoga cilj projekta da te procese razmene pokuša usmeriti u nekom drugom, socijalno osvešćenijem pravcu.
Projekat podrazumeva istraživanje, work-in-progress i participativni umetnički projekat u vidu produkcije otvorene platforme, a realizovao bi se u obliku grupnih radionica, čitajućih i diskusionih grupa otvorenog tipa (na primer, po principu iznenadne pojavnosti mini učionice u javnom prostoru i sl.), unutar konkretnih društvenih zajednica unutar kojih bi aplikabilnost određene alternativne ekonomije delovala izvesnije, kao praktičan i administrativni rad na terenu i td.

Polazišni predlozi (lista je preliminarna i otvorena za intervenciju) alternativnih teorija na kojima bi se radilo su:
1. PARECON-Participatory Economics (Michael Albert, Chris Spannos) – nereprezentacijska ekonomska teorija bazirana na ideji zajedničkog donošenja odluka prema nivou uticajnosti istih na subjekta, zajedničkom radu radnika-proizvođača i konzumera, samoupravnom modelu organizacije rada i jednakoj distribuciji dobara;

2. Crom Theory (Damir Novotny, Udruga Krom)- teorija male mreže lokalnih ekonomija koja podrazumevaju postojanje zasebne lokalne valute u maloj zajednici- ekonomija bazirana na saradnji umesto na konkurenciji;

3. Inkluzivna demokratija (Anthony Giddens, Jon Elster, Takis Fotopoulos, Aran Gare i dr.) – vid direktne demokratije koja podrazumeva otvoreniji model donošenja političkih i ekonomskih odluka ka građanskoj participativnosti (minimalist and maximalist democratic participation);

4. Gift Theory (Marcel Mauss) – ideja poklona kao osnova razmene – subjekt koji poklanja – subjekt koji u sebi uspostavlja prazninu koja zatim nastavlja da cirkuliše u kolektivu – ideja poklona kao vid proširenja sebstva na celu zajednicu;

5. Economics of Care (Nansy Folbe) – Care Work – uloga brige za drugog u procesu ekonomske razmene i briga za drugog kao vid ekonomske razmene (“feministička” ekonomija);

6. Time-banking (Edgar Cahn) – ekonomija bazirana na razmeni vremena i veština, umesto dobara i usluga: 7. Teorija samoupravnog socijalizma (Edvard Kardelj) – ideja kolektivnog vlasništva sredstava za proizvodnju i ideja kolektivnog upravljanja proizvodnjom; 8. Ekonomija okoliša i Evolucijska ekonomija (Joseph Schumpeter) – ekonomska razmena kroz drugačiji odnos prema prirodi;

9. Free Cooperation (“The Art of Free Cooperation” – Eds. Trebor Scholz and Geert Lovink) – teorija koja pokušava da pomiri individualnu slobodu i život u kolektivu kroz slobodnu kooperaciju i odbacivanje forsiranih interakcija;

10. “Change the World without Taking Power” (John Halloway ) – male strategije odbacivanja neoliberalnog kapitalističkog sistema kao novi koncept revolucije;

11. Etičke banke, organizacije za razvoj društva (Nationwide), kreditne unije (London Mutal), Finansijske institucije za razvoj društva (CDFI) – organizacije koje u svom poslovanju podrazumevaju i određeni vid “požrtvovanja” za društvo, životnu sredinu i td.

Poziv je otvoren za sve bez obzira na prethodno znanje iz ekonomije, ličnu informisanost, nivo obrazovanja, godine i sl. Dobrodišli su svi koji žele da prošire svoje znanje izvan neoliberalnog monopola nad ekonomskim znanjem i da se aktivno uključe u izmenu svoje političke i ekonomske realnosti. Učešće u projektu je besplatno i za učešće nisu predviđeni nikakvi honorari. S obzirom da je projekat zamišljen kao radioničarski, eksperimentalan i kao otvorena platforma, tempo rada na projektu i nivo angažovanosti svakog pojedinačnog učesnika nije unapred određen i u potpunosti je otvoren za subjektivne aplikacije prema mogućnostima i interesovanjima svakog pojedinačnog učesnika.

Broj učesnika nije ograničen. Rok za prijavu je 19. maj 2014. Nezavisno od ovog roka i formiranja radne grupe, poziv je permanentno otvoren za sve koji/e žele da se uključe na bilo koji način.

Vreme rada na projektu nije strogo ograničeno, ali se njegova prva prezentacija očekuje u novembru 2014. u CZKD-u.

Kordinator i inicijator projekta je Danilo Prnjat.
Mentor projekta je Zlatko Paković (grupa “Breht kao metod“)

Prijave sa kontakt informacijama poslati na: daniloprnjat@yahoo.com.

cap