PLENUM KRLEŽA – TRANZICIJA UMETNOSTI

PLENUM KRLEŽA – TRANZICIJA UMETNOSTI

14. – 16. Oktobar 2011.

Beograd (Centar za kulturnu dekontaminaciju)

Nove politike solidarnosti predstavljaju:

Plenum krleža – tranzicija umetnosti

Plenum Krleža je projektni prostor koji okuplja stvaraoce pozorišnih produkcija u nastajanju, i u kome se odigravaju performansi niskog inteziteta: čitajuće radionice, predavanja i javna čitanja tekstova nastalih u neposrednom dijalogu s predstavama u nastajanju.

Plenum Krleža je radni prostor za dve takve predstave – Newborn Jetona Neziraja, dramaturga iz Prištine i Izlet u Rusiju Miroslava Krleže u režiji Jovana Ćirilova – koje se, svaka na svoj način, bave odnosom pozorišta i političkog konteksta u kome nastaju: umetnost u doba osnivanja i rađanja nove države i umetnost u društvu bivšeg socijalizma koje je raskinulo s tradicijom levice.

Plenum Krleža je i diskusioni prostor performansa Edine Husanović Holly Jolie, predstave koja preispituje odnos umetnika i globalnih medija.

Plenum Krleža je i kritički zbornik koji, kroz ponovno čitanje i komentare, aktivira tekstove iz dve Krležine epohe: Krležu sukoba na levici i desnici (1926-1952) i Krležu državnika umetnosti (1952-1981), dakle, dve epohe u antagonizmu: onu prošlu hiperpolitizovane umetnosti, i današnju, u kojoj se politika kloni umetnosti.

Krležino delo i njegovu ponovnu kontekstualizaciju vidimo kao skup polemika i suprotstavljanja, političkih kontinuiteta i diskontinueta, umetničkih preloma i zaokreta. Upravo ta mesta preloma daju mogućnost produkcije nove solidarnosti, odnosno oslobađaju prostor u kome umetnost pronalazi slobodu za dijalog sa dogmatičnim i autoritarnim.

Konfrontaciju različitih političkih konteksta i istorijskih perioda zasnivamo na vraćanju Krleže u javni prostor kao privilegovanog sagovornika o problemu autocenzure novih umetničkih produkcija u epohi kada državni aparat ne preti cenzurom i grubim mešanjem u umetničko stvaralaštvo.

Plenuma Krleža organizuje Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, u saradnji sa Multimedia centrom iz Prištine, Centrom “Grad” iz Tuzle, i Bacačima sjenki iz Zagreba.

____________________________________________

ATTACHMENTS:

 NPS Belgrade – Plenum Krleža – Program ENG (167.0 KiB)

 NPS Beograd – Plenum Krleža – Program SRP (974.6 KiB)

 NPS Beograd – Press konferencija za štampu – Plenum Krleža – 12.10.2011. (59.8 KiB)

[nggallery id=5]