PRIJAVITE SE ZA STUDIJE KONTEKSTA DO 20. FEBRUARA

YUROM Centar iz Niša
Sent iz Novog Pazara i
Aktivni region iz SuboticePoziva vas na prijavljivanje na program
Studije konteksta – Diverzitet diverziteta

 

 Prijavljivanje traje do 20. febraura
na mejl anaiteatar@gmail.com

Kursevi prve godine Studije konteksta će se istovremeno odvijati u Beogradu (CZKD, koordinator: Ana Isaković), Subotici (koordinator: Branislav Filipović, Aktivni region), Nišu (koordinator: Osman Balić, YUROM Centar), Novom Pazaru (koordinator: Enes Halilović, SENT), u periodu februar-jun 2014. Polaznici programa “Studije konteksta: Diverzitet diverziteta” će imati priliku da u saradnji sa mentorima i izabranim predavačima pripreme svoje programe koje će javno predstaviti u oktobru 2014. u svojim gradovima i na zajedničkom događaju u Beogradu.

Studije konteksta su dugoročni projekat CZKD-a i partnera u Nišu, Subotici, Novom Pazaru. U formi samoorganizovanog obrazovanja, učesnici/polaznici upoznavaće se sa „nasleđem“ savremenih kritičkih praksi, istorije politika emancipacije, ali i kao prilika da učestvuju u proizvodnji javnih događaja uz pomoć i u saradnji sa širom zajednicom Centra u okviru različitih formi kurseva, rada u produkcijama, kroz javne konsultacije, diskusije, intervjue.

Svoje simboličke i tehničke resurse, svoju memoriju i produkciju stvaljamo kao inventar na raspolaganje polaznicima za formiranje otvorenog programa, metodološkog i tematskog okvira koji će se otvoriti za kritičko promišljanje javnog i političkog prostora i na taj način reafirmisati autore i autorstvo kao osnov kritičkih praksi. Polaznici će iskoristiti kurseve da razviju svoje ideje i na kraju kursa svoju temu obrade u nekom od oblika javnog kulturnog ili umetničkog događaja u svom gradu i potom na zajedničkom trodnevnom seminaru/plenumu u CZKD-u u Beogradu.

Cilj “Studija konteksta” bilo bi preispitivanje značenja javnosti i „javnog“, otvaranje prostora kritičkih praksi u odnosu na neposredno okruženje i nasleđe civilnog društva.

 

Umetnički tim
Umetnički direktor: Borka Pavićević
Mentori: Zlatko Paković, Ognjen Glavonić, Saša Ćirić.
Tim projekta
Menadžer projekta: Aleksandra Sekulić aleksandrasekulic@czkd.org
Koordinatori: Ana Isaković (CZKD), Enes Halilović (Sent, Novi  Pazar), Branislav Filipović (Aktivni region, Subotica), Osman Balić (YUROM Centar, Niš)
PR: Sanja Nikolić
Media editor: Ivica Đorđević
Administracija i organizacija: Slavica Vučetić

 

Možete se prijaviti do 20. februara 2014. ili doći na uvodni sastanak polaznika sa koordinatorom. Informacije možete dobiti od koordinatora:

Beograd – CZKD, Ana Isaković anaiteatar@gmail.com
Subotica – Aktivni region, Branislav Filipović projects@aktivniregion.rs
Niš – YUROM Centar, Osman Balić osmanbalic@sbb.rs
Novi Pazar – Sent, Enes Halilović kl_sent@yahoo.com

Savet Studija konteksta: prof. Milena Dragićević Šešić,  Dejan Ilić (Fabrika knjiga, časopis Reč), Srbijanka Turajlić, Mladen Đorđević, Saša Ilić (Links), Atila Širbik  (Attila Sirbik, Symposion), Branislav Dimitrijević (Škola za istoriju i teoriju umetnosti u CSU, Beogradu),  Predrag Brebanović (Centar za istoriju i teoriju književnosti), Snežana Skoko (predavač na kursevima Centra za stvaralaštvo mladih), Ružica Marjanović (Festival “Na pola puta”, Užice), Ana Vujanović (TKH – projekat “Raškolovano znanje”), Vesna Milosavljević (SEEcult), Nikola Dedić, Ivana Aleksić.