“Šta će meni jedan tamo mesec, meni treba ovde jedna zemlja”

“Nove politike solidarnosti”: Meni treba ovde jedna zemlja

Društvena kohezija, studija slučaja: kultura kao simptom uključenja/isključenja Roma u novim državama i društvima u regionu

23. – 24. Maj 2012.

Beograd (Centar za kulturnu dekontaminaciju)

Analizom i rekapitulacijom iskistva zajedničke produkcije u okviru projekta Nove politike solidarnosti, prezentacijom planiranih budućih aktivnosti, tim projekta će sa aktivistima, kulturnim radnicima i inicijativama iz Beograda, Novog Sada, Niša i Prištine razmatrati koje su mogućnosti uticaja kulture na jačanje društvene kohezije. Imajući u vidu da je tokom “Dekade Roma” još primetnija diskriminacija i pojačavanje rasističkih odnosa prema Romima, u poređenju sa prethodnim stanjem nevidljivosti, kulturu treba posmatrati kao polje koje ne treba da bude mesto amortizacije, već artikulacijedruštvenog odgovora na ovaj problem. Istorijat skandala i reakcija koje je romska kulturna proizvodnja i njena vidljivost doživela otvara pitanje latentnog, imanentnog i manifestnog rasizma u društvima Srbije i Kosova, i na zadatak kulture da učestvuje u procesu repolitizacije, čemu teži i projekat i platforma Nove politike solidarnosti. O uslovima i rezultatima rada kulturnih inicijativa Roma govoriće kulturni radnici i aktivisti, čime će se uspostaviti mogućnost za artikulisanje zajedničkih strategija u procesu društvene kohezije.

“Yue Medlin Yue” je najnovija drama pisca Jetona Neziraja, tragikomedija apsurda čiji je fokus na  romskoj porodici koja je silom izbačena iz Nemačke. U novoj realnosti, porodica se susreće sa izazovima novost­vorene države. Romska devojčica, Medelin, jednog dana upada u rupu koju je napravila građevinska firma. I dok se devojka u komi bori za život, njen otac, bori se za pravdu, suočavajući se sa birokratama, biznis­menima, policajcima i radnicima ambasade. Ovo je politička drama o haotičnom posleratnom Kosovu, ali pre sevga, ovo je drama o neželjenim Romima u Evropi. Mimo uobičajenih stereotipa o Romima, egzotizacije koja obično prati romske teme, Yue Medelin Yue je inteligentna drama koja daje sjajan pregled emotivnog procesa kroz koji prolaze hiljade Roma u Evropi, tokom nasilnih procesa repatrijacije.

“Yue Medlin Yue”: Jeton Neziraj, autor; Blerta Rrustemi, rediteljka; Anisa Ismaili, glumica; Fisnik Sykaj, glumica; Kujtim Pacak, glumac; Fitore Broqi, glumica; Bajram Kinolli, glumac; Skender Latin, majstor svetla; Kushtrim Hoxha, glumac.
Zvuk i kompozicija: Susanna Tognella, Gabriele Ma-rangoni.

Ovaj program podržali su Fond za otvoreno društvo, Svajcarski program za kulturu i EvropskaUnija (IPA).

_____________________________________________________

Program

23. maj, CZKD

18.30h

Izložba dečijih radova sa likovnih radionica koje “Grupa IDE” izvodi u Dnevnom centru za decu uključenu u život i rad na ulici, Novi Beograd.

19h

Predstava “Yue Medelin Yue”, režija Blerta Rrustemi, po tekstu Jetona Neziraja.

21h

Diskusija: “Socijalni i politički kontekst kulturne produkcije Roma u regionu”

Učestvuju: Borka Pavićević, Jeton Neziraj, Jovan Ćirilov, Đokica Jovanović, Zoran Tairović, Osman Balić, Danijel Ramadanovik, Vladimir Tupanjac, Dragana Jovanović;

ko-moderatori: Zoran Jovanović, Ana Isaković;

prevod, čitanje i ko-moderacija: Kujtim Paçaku

24. maj, CZKD

12h

Prezentacije savremene kulturne produkcije Roma

Učestvuju: Zoran Jovanović, Jovan Ćirilov, Zoran Tairović, Osman Balić, Vladimir Tupanjac, Nebojša Petrović;

prevod, čitanje i ko-moderacija: Kujtim Paçaku

________________________________________

ATTACHMENTS:

 NPS Meni treba ovde jedna zemlja – Katalog PDF (1.7 MiB)

 Performance Yue Madeleine Yue (173.6 KiB)

 Project - Boro & Ramizi - & co (78.6 KiB)

 Kosova’s Dodona Theatre for Children and Youth – The Muse of Resistance - by Jeton Neziraj (60.1 KiB)

[nggallery id=1]