20/06/2018

Intervistë me Jelena Vesiqin, 20.9.2017.

Autore e intervistës: Lluna Gjorgjeviq Eja të fillojmë nga ekspozita Përtej – a ke qenë ti në këtë ekspozitë? Jo. Mua kjo ekspozitë...

Intervju me Svebor Mixhiqin dhe Darinka Pop-Mitiqin 19.9.2017.

Autore e intervistës: Lluna Gjorgjeviq Eja të fillojmë nga vetë ekspozita Përtej dhe çfarë të kujtohet nga ajo kohë dhe kohës që i paraprin...

Intervistë me Vida Knezheviqin, 29.8.2017.

Autore e intervistës: Lluna Gjorgjeviq Si ju lindi ideja që ta përgatisni ekspozitën Shmangia? Ne filluam punën në Galerinë Kontekst në vitin 2005-2006,...

Intervistë me Dunja Blazheviqin 19.7.2017.

Autore e intervistës: Lluna Gjorgjeviq Si dukej këmbimi në kuptimin kulturor dhe artistik gjatë viteve ’70 dhe ’80 midis Serbisë dhe Kosovës? Edhe...

Intervistë me Dejan Sretenoviqin, 30.8.2017.

Autore e intervistës: Lluna Gjorgjeviq Ejani të fillojmë nga ajo si u organizua ekspozita Përtej? Nuk më kujtohet saktësisht ideja e kujt ishte...