Bertolt Breht: U odbranu kulture

Hvala kolegama iz Nezavisne kulturne scene Srbije, preko kojih prenosimo transkript govora Bertolta Brehta, u odbranu kulture, sa drugog Kongresa pisaca, održanog 1937. god:

http://www.marxists.org/subject/art/lit_crit/works/brecht/fascism-culture.htm

brecht

U svom govoru “U odbranu kulture” na Drugom kongresu pisaca, 1937. godine Bertolt Breht na vrlo direktan način povezuje ekonomske probleme sa lošim stanjem u kulturi. Nakon što se napad na ekonomske i političke pozicije radnika pokazao uspešnim, nakon što je uspešno sputana sloboda udruživanja u sindikate, sloboda štampe i sloboda okupljanja, Breht ističe da je i napad na kulturu konačno morao biti uspešan. On zaključuje da se nije dovoljno brzo shvatilo da je uništavanje pozicije radnika i sindikata upravo mesto na kome je napadnuta i kultura.