WEB CLIPPING – “Izlet u Rusiju”

Nastavi, promeni, preokreni

Pavicevic Danas je 1. maj. 2012, ekipa predstave „Izlet u Rusiju“ Miroslava Krleže u režiji Jovana Ćirilova radiće čitav dan, a u pauzi probe...