DNEVNIK – KULTURA: Predstava Jovana Ćirilova u Centru za kulturnu dekontaminaciju

DNEVNIK – 10.05.2012.

Rubrika: Kultura
str 21.

Predstava Jovana Ćirilova u Centru za kulturnu dekontaminaciju
Krležin “Izlet u Rusiju”

Tanjug

 DNEVNIK - Predstava Jovana Ćirilova u CZKD - PDF verzija (233.0 KiB)