NOVE SOLIDARNOSTI: KA TRGU SLOBODE

NOVE SOLIDARNOSTI: KA TRGU SLOBODE

10. – 12. Jun 2011.

Tuzla (U.G. Kuća plamena mira)

Program “Nove politike solidarnosti kroz kulturu, produkciju i proizvodnju znanja” potiče nove oblike solidarnosti kroz protok znanja, kulturnu razmjenu i umjetničko stvaralaštvo između osoba iz Tuzle, Prištine i Beograda.

To priznaje i potiče spontane, anarhične, fleksibilne zone eksperimentisanja i radosti, inovacije u sklopu kojih se kreira mnogo stvari unutar tematskog okvira projekta. Vodeći agenti procesa su istraživačko-obrazovno-produkcioni timovi (REP timovi) koje određuju partneri projekta. REP timovi će prikupiti i komparirati podatke i informacije, arhivirati materijale i saopštiti svoje rezultate ciljanim recipijentima. Cilj je okupiti mlade ljude u svrhu primjene novih kulturnih kodova i preoblikovanih informacija i osnažiti ih za kreiranje vlastitog stvaralaštva kroz sve veću grassroots mrežu volontera i volonterki.

Njihove konačne produkcije će biti pozorišne predstave, umjetnički performansi, izložbe i javna čitanja – koje sve skupa aktiviraju javni prostor za drugačije znanje i umjetničko stvaralaštvo.

Program se realizuje u saradnji Centra za istraživački, stvaralački i građanski angažman Grad (Tuzla), Centra za kulturnu dekontaminaciju CZKD (Beograd) i Centra za vizuelne umjetnosti Qendra Multimedia (Priština).

________________________________________________________________

ATTACHMENTS:

 NPS Tuzla - Narativni izvestaj (128.2 KiB)

 New airport kids on the block - by Milan Rakita (86.8 KiB)

 Tvrdjava Evropa i Bor - by Ana Isakovic (63.2 KiB)

 Upali svetlo, umesto sto se zalis na tamu - by Tara Tepavac (45.2 KiB)

 Snovi malog grada - by Vida Radosavljevic (64.4 KiB)

 Bezimena jama - by Abdulah Ferizi (28.3 KiB)

 Devedesetdeveta - by Besa S. Salihu (36.4 KiB)

 Katarsis bez kajanja - by Avni Rudaku (45.8 KiB)

 Od cega cemo se mi sastaviti ako se ponovo odlucimo voljeti - by cooperative Tuzla (464.0 KiB)

[nggallery id=2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>