OPIS PROJEKTA STUDIJE KONTEKSTA

U prvoj godini, CZKD želi da sa partnerima iz Subotice (Aktivni region), Niša (YUROM Centar) i Novog Pazara (Sent) ostvari policentričnu platformu obrazovanja i razmene koja će omogućiti prijavljenim i pozvanim učesnicima studija da sastave obrazovni program i uče u procesu kulturne produkcije.

Teme:

1.     Prevođenje kao kulturna forma – polemika i prevođenje

Prevođenje kao proces koji omogućava oslobađanje, pomeranje značenja odvija se u procesu semioze, a vrše ga kulturni prevodioci, u prevođenju se krije poreklo humanističkih nauka “u procesu neprestane potrage za novim oblicima znanja u domenu kulture” (Tomislav Longinović). Časopis Beton iz Beograda i Multimedia iz Prištine su u 2011. učinili najveći i najsubverzivniji gest prevođenja književnosti Kosova i Srbije; časopis Symposion je rekontekstualizovao praksu dvojezičnosti književne produkcije kao fluks jezika i šum postjugoslovenske književnosti, a polazeći od Subotice i mađarskog i srpskohrvatskog pisanja i prevođenja u osmozi sa jezicima vizuelnih umetnosti; koliko je romski jezik prisutan u savremenom obrazovnom i sistemu kulturne proizvodnje ne može se proveriti samo uvidom u statistike, već i u kontekstu svakodnevnog života, da se vidi dublja povezanost marginalizacije i grafita mržnje na spomeniku Šabanu Bajramoviću; koliko praksa prevođenja može inicirati novu književnu dinamiku u Sandžaku; svi ovi primeri su polazište za istraživanje prevođenja kao heterotopije.

 

 

2.     Diverzitet omladinskih kultura – Samoorganizovana produkcija

Diverzitet omladinske kulture u Srbiji i regionu nije vidljiv niti predviđen van jezičko-etničkih granica shvatanja diverziteta, ali je i skriven stereotipnim medijskim i kulturalnim tretmanom omladine. Omladina kao problem i simptom društva u krizi odavno  redovna tema u igri krivice, odgovornosti i zastrašivanja društva, ali u svakoj specifičnoj situaciji dominantna predstava skriva zapravo sve ostale “različitosti” koje nisu predviđene zbog svoje subverzivnosti ili načina na koji ispadaju iz zadatog registra društvenih struktura. Koje su to prakse omladinske kulture koje prethodne generacije nemaju senzibilitet, jezik ili želju da uoče kao savremeni diverzitet sopstvene kulture – to najbolje mogu artikulisati učesnici tog diverziteta, koristeći sve resurse prethodnih jezika, oblika i javnosti koji im se stave na raspolaganje.

 

 3. Breht kao metod – sekularnost kao uslov diverziteta

Otvorena pozorišna produkcija koju koncipira i izvodi Zlatko Paković, polazeći od dijaloga i književnih i filozofskih rapsrava u formi brehtovskih didaktičkih javnih akcija, prizora i igrokaza biće prilika za polaznike da kroz proces pozorišne produkcije ugrađuju sopstvena iskustva u nedorečenosti društvenog političkog života.

 

Program studija će se predstaviti javnim uvodnim događajima u svim gradovima uključenim u program (Beograd, Subotica, Novi Pazar i Niš) uz učešće potencijalnih mentora/saradnika. Program predavanja i mentorskog rada odgovaraće na „potrebe“ i predloge polaznika, oblikujući kurseve prema  „izostavljenom znanju“ u mesto međugeneracijske razmene u javnom prostoru i „za javni prostor.