Seminar PERTEJ: Predavanje Gorana Musića: Uloga radničkih štrajkova u raspadu Jugoslavije, 1.12.2017. (VIDEO)