U novom broju časopisa SENT objavljeni su radovi polaznika Studija konteksta iz Novog Pazara

PDF izdanje novog broja književnog časopisa SENT (urednik: Enes Halilović), u kome su objavljeni radovi polaznika Studija konteksta iz Novog Pazara:

Sent br. 32-33