Video: Uloga sindikata – od ideala samoupravljanja do logike kapitala, 28.06.2018.